Inapoi la avocatvelescu.ro     

Partajul
  • Publicat de Avocat Cristina VELESCU
  • March 18th, 2015
  • Despre Utile

Partajul

Partajul reprezinta impartirea bunurilor comune din casatorie, mobile si imobile, si se poate realiza prin intelegerea sotilor sau printr-o hotarare judecatoreasca. Pentru realizarea partajului pe cale conventionala este necesar acordul ambilor soti asupra masei partajabile, a cotelor si asupra bunurilor ce revin fiecaruia. In ceea ce priveste partajul judiciar, acesta este realizat de instanta de judecata.

Dupa desfacerea casatoriei, partajul bunurilor comune ale sotilor se poate face fie pe cale conventionala, fie pe cale judiciara dar, in cazul partajului in timpul casatoriei, acesta se poate realiza numai pe cale judiciara.

In urma partajului se impart bunurile mobile si/sau imobile acumulate in perioada casatoriei de catre soti. Nu este obligatoriu ca toate bunurile sa fie impartite, sotii avand posibilitatea de a ramane proprietari pe cote-parti pe termen nedefinit.

Realizarea partajului atunci cand exista acord intre soti reprezinta impartirea de catre soti a bunurilor comune ce au rezultat din casatorie si este solutia cea mai simpla si cel mai putin costisitoare. Astfel, partajul se poate realiza printr-un document realizat in fata notarului sau a mediatorului. Costul partajului realizat in aceste conditii este compus din onorariul notarului/mediator si taxa judiciara de timbru (un procent din suma valorii bunurilor impartite)

Partaj prin instanta are loc atunci cand cei doi soti nu se inteleg cu privire la realizarea impartirii bunurilor comune, astfel incat realizarea partajului se va efectua de catre instanta, ca urmare a sustinerilor punctelor de vedere ale sotilor si pe baza dovezilor prezentate. In actiunea de partaj se folosesc ca probe documente fiscale de achizitie si plata, facturi, chitante, contracte, martori, expertiza s.a.m.d.

Exista si posibilitatea in care initial nu se doreste impartirea bunurilor pe cale amiabila, dar ulterior partile ajung la un acord. In aceste conditii, este necesara redactarea unui document de catre un avocat. Acest document este de natura sa statuteze intelegerea si modul de impartire a bunurilor comune si trebuie prezentat in instanta, in cadrul procesului de partaj. Ambii soti trebuie sa semneze tranzactia in fata judecatorului sau sa prezinte tranzactia autentificata la notariat.

Trebuie mentionat faptul ca partajul poate fi cerut la orice interval de timp dupa finalizarea divortului, deoarece dreptul de a cere partaj este imprescriptibil (principiul de drept este ca nimeni nu este obligat sa ramana in indiviziune). Actele necesare pentru introducerea actiunii de partaj sunt:

  • Cererea de chemare in judecata. Aceasta cerere trebuie sa contina numele si domiciliul sotilor; numele si sediul profesional al avocatului (in cazul reprezentarii prin avocat); obiectul cererii; motivele pe care se intemeiaza cererea si aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere.

  • Actele doveditoare privind proprietatea bunurilor: contracte de vanzare cumparare/donatie, certificate de mostenitor, testament, chitante de plata impozite, facturi, chitante, etc

  • Dovada achitarii taxei de timbru judiciar. Aceasta taxa se stabileste procentual, in functie de valoarea masei partajabile si se poate recupera daca partajul s-a efectuat prin intelegerea partilor.

Instanta competenta este JUDECATORIA (Codul de procedura civila, art. 94, alin. 1, pct. i: judecatoria judeca in prima instanta cererile de imparteala judiciara indiferent de valoare). In cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul sau dupa desfacerea  casatoriei se stabileste astfel:

  • Cand bunurile ce trebuie impartite sunt numai mobile, instanta competenta este cea de la domiciliul paratului. Daca nu se cunoaste domiciliul paratului, instanta competenta este cea de la domiciliul reclamantului.

  • Cand trebuie partajate atat bunuri mobile, cat si imobile, este competenta judecatoria in a carei raza se afla imobilul. Daca exista mai multe imobile, reclamantul va alege judecatoria in raza careia domiciliaza paratul, iar daca paratul nu domiciliaza in raza niciunui imobil, se va alege oricare judecatorie competenta.

  • Atunci cand fiecare parte sesizeaza o alta instanta, ambele fiind competente, instanta cea din urma investita trimite cauza instantei mai intai sesizate (daca sunt de acelasi grad) sau cauza se trimite instantei de grad mai inalt (daca sunt de grade diferite).

Avocat Cristina VELESCU - Blog
Hey There!
What is This?

Vizitatori unici 0024647 din august 2014