Rezolutiune contract de intretinere 2

Întreţinerea reprezintă un contract consensual, sinalagmatic, translativ de proprietate şi intuitu personae, acest din urmă caracter decurgând din aceea că, de regulă, contractul de întreţinere se încheie în considerarea, atât a persoanei întreţinătorului, cât şi a întreţinutului.Datorită caracterului alimentar al obligaţiei de întreţinere, termenele de executare, de zi cu zi, au caracter esenţial, în sensul dispoziţiilor art. 1079 pct. 3 VCC, debitorul fiind de drept în întârziere, motiv pentru care creditorul, adică întreţinutul, poate cere rezoluţiunea în caz de neexecutare, fără ca instanţa de judecată să poată acorda debitorului, adică întreţinătorului, vreun termen de graţie pentru plată.