Ordonanta de plata. Cerere în anulare. Lipsa caracter cert creanta.

În cadrul procedurii ordonanței de plată trebuie întrunite cumulativ trei condiții. Astfel, o primă condiție privește caracterul cert, lichid și exigibil al creanței pe care creditorul urmărește să o realizeze împotriva debitorului prin declanșarea acestei proceduri, a doua condiție impune existența unui contract civil sau alt înscris însușit de către părți prin semnătură sau în orice alt mod admis de lege, ori a unui statut, sau regulament, și o a treia condiție vizează necesitatea consemnării în acest înscris a existenței unor obligații de plată a unor sume de bani.