Litigii de munca – Valorificare adeverinta grupa de munca

Normele de aplicare ale Legii 263/2010 aprobate prin HG nr. 257/2011 anexa 14 prevăd înscrisurile ce se au in vedere la luarea in considerare a perioadelor lucrate in grupele de muncă, anterior lunii aprilie 2001, înscrisuri care nu pot fi decât menţiunile din carnetul de muncă sau eventual adeverinţe care trebuie să aibă o anumită formă si conţinut.