Rectificare carte funciara

Acțiunea în rectificare tabulară este, de regulă, una accesorie. Se grefează pe o acțiune principală care are ca obiect, de cele mai multe ori, desființarea titlului în temeiul căruia antecesorul tabular s-a înscris în cartea funciară. Legiuitorul permite introducerea unei acțiuni pe cale separată dacă acțiunea de fond a fost exercitată separat și există o … Citește mai mult

Autoritate parinteasca exclusiva

Având în vedere dispoziţiile art.36 alin.7 din Legea nr.272/2004 care reglementează motivele temeinice pentru ca instanţa să decidă ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte, reţinând violenţa fizică și verbală exercitată de pârât în cadrul familiei, coroborate cu faptul că pârâtul nu și-a vizitat copiii și a dovedit lipsa de implicare … Citește mai mult

Domiciliu alternativ pentru minor

Chiar dacă acest program de legături personale tinde la stabilirea unei locuinţe alternative a minorei, instanţa reţine că, date fiind aspectele consemnate în raportul de anchetă socială depus la dosar, întocmit prin comisie rogatorie internaţională, şi în prezent, cei doi părinţi o găzduiesc alternativ pe minoră, o duc alternativ la activităţile sale şcolare şi extraşcolare, … Citește mai mult

Suplinire consimtamant

În acord cu jurisprudenţa CEDO şi cu art. 2 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 instanţa reţine că Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti şi care pun in discuţie … Citește mai mult